Osmanlı Sultanlarına ve devlet ve idaresine asırlarca hizmet etmiş olan Topkapı Sarayı’nın önemli bölümlerinden biri olan Hırka-i Sa’adet Dairesi Mukaddes Emanetlerin korunması için üstleri kubbeli dört oda şeklinde 1518’de Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılmıştır.
Hırka-ı Sââdet, Peygamberimiz (S.A.V.)’in hırkasıdır. Bir diğeri de Hırka-i Şerif Câmii’ndedir. Dairenin üçü bugün ziyârete açıktır.
Hırka-i Sa’âdet’in bulunduğu oda dışarıdan hacet penceresinden görülebilmektedir. Hırka-i Sa’âdet altın yaldızlı bir gümüş şebekenin ortasında kırk kat bohçaya sarılmış olarak som altından sandığın içindedir. Diğer sandıkta ise Peygamberimiz (S.A.V.)’in sancağı bulunmaktadır. Bu sancak padişahlar tarafından seferlere götürülmüş ve bir bölük hassa askeri tarafından bakımı sağlanmıştır. Mukaddes Emanetler; ikisi Peygamberimiz (S.A.V.)’e aid 21 kılıç, Peygamberimiz (S.A.V.)’in yayı, Hz. Fâtıma (R.A.)’nın secca’desi, Hz. Ali (R.A.)’in Kur’ân-ı Kerîm’i ve Kâ’be’den getirilen tevbe kapısıdır. Bunların hepsi değerli mücevherat ile donatılmış, tavandaki kandil som altındandır. Her sene Ramazanın 12 günü bu sandık Revan Odası’na nakledilir. Daire süpürülür, duvarlar gül suyu ile yıkanılır ve misk ile kokulandırıldıktan sonra sandık yeri yerine yerleştirilir. 15. gün ise Padişah ve devlet erkânı ziyaret ederlerdi. Halifeliğin kaldırılışına (3 MART 1924) kadar Hırka-ı Da’âdet Dâiresi’nde 24 saat Kur’ân okunurdu.
(İ. A. Hırka-i Saadet Mad. V/F, S. 450)