Tüm senesini ibadetle geçiren Müslümanlar Hicri takvimin son gününde, Hicri senenin son gecesinde okunacak duayı da merak etmektedirler. Önemli gecelerden biri olan bu gecede aşağıdaki duayı okumanız tavsiye edilir. Hicri yılın sonunda okunacak dua aşağıda yer almaktadır.

Hicri Yılın Sonunda Okunacak Dua

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

“Ve sallallâhü ‘alâ Seyyidinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ve sellem. Allâhümme mâ ‘amiltü fi hâzihisseneti mimmâ neheytenî anhü felem etüb minhü velem terdahü ve nesîtühü velem tensehü ve halimte aleyye fîhi ba‘de cür’etî ‘alâ ma‘sıyetike feinnî estâğfiruke fâğfirlî mâ ‘amiltü fîhâ mimmâ terdâhü ve ve‘adtenî ‘aleyhissevâbe fe es’elüke. Allâhümme yâ Kerîmü yâ ze’l-Celâli ve’l-İkrâm. En tetekabbelehü minnî velâ tâkta‘ racâî minke yâ Kerîm. Ve sallallâhü ‘alâ Seyyidinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ve sellem.”

Manası:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Allâh’ım! Resûlün Muhammed (s.a.v.) Efendimiz’e, Âlî’ne ve Ashâbı’na salât ve selâm olsun. Allâh’ım! Senin bana yasakladığın hâlde benim bu yıl içerisinde yaptığım, tevbe etmediğim, Senin râzı olmadığın benim unuttuğum, Senin unutmadığın, -bütün küstâhlıklarıma rağmen hilm ile muâmele ettiğin- bütün isyânlarım için Senden afv istiyorum. Beni afv et.

Ey Kerîm olan Celâl ve İkrâm Sâhibi Rabbim! Rızâna uygun yaptığım bütün amellerimi kabûl etmeni istiyorum, umduğumu kesme. Ey Kerîm olan Rabbim, Efendimize, Âli’ne ve Ashâbı’na salât ve selâm olsun.

İbn-i Abbâs (r.a)’in rivâyet ettiği Hadîs-i Şerîf’te: “Zilhiccenin sonuncu günü ile Muharrem’in birinci günü oruç tutan, geçmiş yılı oruçla bitirip, yeni yıla oruçla başlamış olur. Allâhü Te‘âlâ o orucu onun elli yıllık günâhına keffâret eder.” (Gavs-ı A‘zam Esseyid Abdulkâdir Geylânî (k.s.a.), Gunyetü’t-Tâlibîn, 352-356.s.)

Kazanım:

Senenin son gecesini de verimli geçirmek isteyen Müslümanlar bu duayı okuyabilirler. Hicri senenin sonunda okunacak dua bu şekildedir.

Bir Yorum Bırak