İnsan dünya hayatını devam ettirirken bazı musibetlerle karşılaşabilir. Böyle durumlarda insa­nın sabretmesi gerekir. O bela ve musibetin Allah (c.c.) tarafından bir imtihan olabileceğini düşün­mesi gerekir. Mü’min böyle davranmalı ki Allah (c.c.)’ın lütfuna mazhar olabilsin.
Hadîs-i Şerîf de vârid olmuştur ki: Bir kulun ço­cuğu öldüğü zaman Allah Teâlâ meleklerine:
Kulumun çocuğunu mu aldınız? diye suâl eder.
Evet yâ Rabbi, derler. Allah (c.c.):
Kulumun yüreğinin bir parçasını aldınız? der. Melekler: Evet ya Rabbi derler.
Allah Teâlâ:
Pek iyi bu kulum bu esnada ne söyledi? Onlar:
Sana hamd etti ve kendisinin ve her şeyin sana âid olup, sonunda cümlesinin sana döneceği­ni söyledi, derler.
Allah Teâlâ buyurur ki:
— Öyle ise hemen Cennette kulum için bir ev yapın ve “Hamd Evi” diye isim verin.
(Bakara Sûresi Tefsiri, S. 212-213)