İnsan dünya hayatını devam ettirirken bazı musibetlerle karşılaşabilir. Böyle durumlarda insanın sabretmesi gerekir. O belâ ve musibetin Allah tarafından bir imtihan olabileceğini düşünmesi gerekir. Mü’min böyle davranmalı ki Allah (c.c.)’ın lütfuna mazhar olabilsin.
Hadîs-i Şerif de vârid olmuşdur ki: Bir ku­lun çocuğu öldüğü zaman Allah Teâlâ meleklerine:
Kulumun çocuğunu mu aldınız? diye suâl eder.
Evet yâ Rabbi, derler. Allah (c.c.):
Kulumun yüreğinin bir parçasını aldınız? der. Melekler: Evet ya Rabbi derler.
Allah Teâlâ:
Pek iyi bu kulum bu esnada ne söyledi? Onlar:
Sana hamd etti ve kendisinin ve her şe­yin sana âid olup, sonunda cümlesinin sana döneceğini söyledi, derler.
Allah Teâlâ buyurur ki:
—           Öyle ise hemen Cennetde kulum için bir ev yapın ve «Hamd Evi» diye isim verin.
(Bakara Sûresi Tefsiri, Sh.: 212, 213)