Her Müslümanın Dikkatle Kaçınması Gereken Hususlar

Her Müslümanın Dikkatle Kaçınması Gereken Hususlar başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

 1. Ehl-i Sünnete uymayan (bozuk) i’tikatlar,
 2. Sâlih amelleri terk etmek,
 3. Niyette ve işlerinde doğruluktan ayrılmak,
 4. Günâhta ısrar etmek (Günâh işlemeye devam etmek),
 5. İslâm nimetine şükrü terk etmek,
 6. Îmânsız ölmekten korkmamak,
 7. Başkalarına zulmetmek,
 8. Sünnet üzere okunan ezâna icâbet etmemek,
 9. Dîne aykırı olmayan hususlarda, anne ve babasına âsî olmak,
 10. Boş yere ve çok yemin etmek,
 11. Namazı hafife almak, tâdîl-i erkânı terk etmek,
 12. Haram olan (sarhoşluk veren) içecekleri içmek,
 13. Müslümanlara eziyet vermek,
 14. Velî olmadığı hâlde velîlik iddiasında bulunmak,
 15. Günâhını unutmak ve küçük görmek,
 16. Kendini beğenmek, kendisini çok âlim görmek,
 17. Koğuculuk ve gıybet etmek,
 18. Mü’min kardeşine haset etmek, çekememek,
 19. Bir adam için tahkik etmeden; bilmeden iyi veya kötüdür diye hüküm vermek,
 20. Yalan söylemek,
 21. Dîni öğrenmekten kaçınmak (öğrenme imkânı varken öğrenmemek),
 22. Erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere benzemeye çalışması,
 23. İslâm dininin düşmanlarına sevgi beslemek,
 24. Hakîkî din âlimlerine düşman olmak.
  (Muhtasar İlmihâl, 44-45.s.)