• Bir itâatsizlik çok, bin itâat azdır.
 • Babana hürmet et ki, oğlun da sana hürmet etsin.
 • Kişinin arkadaşı, aklının kılavuzudur.
 • İyi kişilerin çoğalması, Allah’ın merhametidir.
 • İçin süslü olması, dışın süsünden hayırlıdır.
 • Dünyalıklarla sevinmek aldanmaktır.
 • Bedenin sağlığı, oruç tutmaktır.
 • Dayanıp katlanman seni zafere kavuşturur.
 • Allah’tan başkasından bir şey bekleyen kişinin emeği boşadır.
 • Kalbin nurlanması helâl yemektendir.
 • Gençlerle düşüp kalkmak insanın dînini bozar.
 • Îmân eden kişinin nurluluğu, geceleri ibadet etmesiyledir.
 • Kalbini, karanlıklarda namaz kılmakla nurlandır.
 • İyiliğin yersiz olması bir zulümdür.
 • Seni görmezden gelen kimseyi gör, gözet.
 • Arada söz taşıyan kişi, bir anda bir aylık fitne koparır.
 • Allah kelâmı (Kur’ân), kalbin ilâcıdır.
 • Nimeti anlamamak, onu yok eder.
 • Sözü çok olan kişinin, noksanı çok olur.
 • Tatlı subaşı kalabalık olur.
 • Emeli az olanın, ömrü uzundur.
 • Düşmana itaat etmek, insana ölümdür.
 • Kişinin zulmü, kendini yere serer.
 • Zulüm gören kişinin şikâyeti boşa gitmez.
 • Her gündüzün sonu bir gecedir.
 • Hak olan bir muameleye kızmak çirkinliktir.
 • Hakkı kabul etmek, dînden ileri gelir.
 • Kişinin kıymeti, önem verdiği şey ile ölçülür.

(Abdullah Âtıf Tüzüner,
Sîretu’n-Nebî (s.a.v.), 314-317.s.)