“Dünyâya az meyi et, hür yaşarsın.”
“Sırrını saklayan kendine hâkim olur.”
“insanların en akıllısı, insanların hareketlerini en iyi tak-
dir edendir.”
“Bu günün işini yarına geciktirmeyiniz.”
“iş bir kere geri kalırsa hiçbir vakit ilerlemez.”
“Bir  adamın  şöhretine,  görünüşüne  aldanmayınız.  Bir
inşânın namaz ve niyazına bakmayınız. Aklına ve doğru-
luğuna bakınız.”
“Bir suâl soran adamın suâlinden onun akıl seviyesini
anlarım.”
“Günâh işlemekten vazgeçmek, tövbe ile uğraşmaktan
daha kolaydır.”
“Bana hatâlarımı gösteren adamdan Allah (c.c.) razı ol-
sun.”
“Kalblerinizin nefret ettiği insanlardan sakınınız.”
“Başkalarını  ıslâh etmek için kendinizi  ıslâh etmek îcâb
eder.”
“Müslüman kardeşinin ağzından çıkan bir sözü  iyiye yor,
mümkün oldukça kötüye yorma.”
“Seni ölüme götürse de doğruluktan ayrılma.”
“Seni ilgilendirmeyen işe karışma.”
“Henüz vuku bulmamış şeylerden sorma.”
“Kötülüklerini  öğrenmek  düşüncesiyle  de  olsa  i’tikâdı
bozuk kimselerle arkadaş olma.”
“Günah işlemek istersen sonunu düşün.”
“Herhangi bir işinde Allah’tan korkanlarla istişare et. Zîrâ
Allah (c.c): Allah’tan kullar ı arasında yalnız âlimler hakkıyla
korkar.’ buyuruyor.”
Adam ın biri Hz. Ömer (r.a.)’in huzurunda birini medh
edince Hz. Ömer (r.a.) sormuş: “Bu adamla bir muameleniz
oldu mu?” Adam: “Hayır!” demiş. “Beraber yolculuk ettiniz
mi?” Adam yine: “Hayır!” demiş. “O hâlde siz hiç bilmediği
niz bir şeyden bahsediyorsunuz” demiştir. Not: Dört Halife
serisinin bir sonraki yazısı 28Şubat tarihindedir.
(M. Yûsuf Kandehlevî r.hQ, Hayâtü’s-Sahâbe, 4.c, 209-210.s)