Yolculukta arkadaşların beklememeleri, hır­sız veya canavar korkusu, şiddetli yağmur, ziya­de çamur, hastalık… gibi sebepler bulunmadık­ça farz, vâcib namazları hayvan üzerinde kılmak caiz değildir.

Zaruret halinde, hayvanı durdurmak müm­kün ise, hayvan durdurulup kıbleye dönülerek başın îma ve işaretiyle namaz kılınır.

Tren veya vapurda ayakta durulamazsa, na­mazı oturarak kılmak caizdir.

Bir mazeret yokken oturularak kılınan (nafi­le) namazdan ayakta dikilerek kılınan namaz daha çok sevaplı ve faziletlidir.

Vapur demirli iken, tren dururken inmek mümkün olmadığı takdirde, namaz oturularak kılınmaz. Vapurdan çıkmak, trenden inmekte bir mahzur bulunmadığı zaman, namazı karada kılmak lâzımdır.

Vapur ve tren yürürken, kıbleye karşı dönülerek namaza başladıktan sonra vapur ve tren döndükçe namaz içinde mümkün olduğu kadar dönülerek göğsü kıbleden ayırmamaya çalışılır. Tren ve vapurda namazı cemaatle kılmak da caizdir