Ücret mukabilinde halkın hizmetinde bulunan bir memur, hasta olmadığı halde kendini hasta gösterip rapor alırsa, üç yönden büyük bir vebalin altına girmiş olur.
1- Kendini hasta olarak göstermekle yalan söylemek,
2- Amme hizmetini bırakıp onların işlerini aksatmak,
3- Hizmet vermeden haram bir ücret almaktır.
(Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, 2.c., s.55,67)