«Hazret-i Hasan ile Hüseyin’i seven tah­kıyken beni sevmiş ve onlara buğz eden muhakkak bana buğz etmiş olur.» (Hadîs-i Şerif; El-Câmius-Sağır)
HİCRETİN VACİP OLMASI
«Bir beldede ehi-i İslâmın azlığından dola­yı dînini muhafaza edemeyen kimseye dînini ikâme edecek bir İslâm beldesine hicret etme­si vacip olur. Şu halde hicretin sebebi, hic­rete ihtiyaçtır. Hicrete ihtiyaç hâsıl olursa, hicret kıyamete kadar bâki’dir.»
(Ramazanoğlu M. Sami k.s. Musahabe-6)