Bugün ülkemizde, maalesef necis ve haram maddeler kullanılarak bir takım üretimler yapılmaktadır; domuz da bunlardan biridir. Domuzun sadece eti mi haramdır? Domuz derisinden ve kılından yapılan eşyalar kullanılabilir mi? Kur’ân, sünnet ve bunların açıklaması olan mezhepler bu konuda ne söylüyor? Kur’ân-ı Kerim’de domuzla ilgili pek çok âyeti kerime bulunmaktadır. Allah (c.c.): “De ki: Bana vahyolunanda (bu haram dediklerinizi) yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş ya da akıtılmış kan yahut domuz eti ki bu gerçekten pistir yahut Allah’tan başkası adına kesilmiş bir hayvan olursa, bunlar haramdır. Ama kim çaresiz kalırsa, (başkasının hakkına) tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere (bunlardan yiyebilir) çünkü Rabbin çok bağışlayandır, merhamet edendir” (En‘am s. 145) buyurmuştur ki burada leş, kan ve domuz eti necis olarak nitelendirilmiş ve haram kılınmıştır.
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz de bir hadislerinde şöy- le buyurmuştur: “Muhakkak ki Allah ve Resûlü şara- bın, meytenin (leşin), domuzun ve putların satışını haram kıldı.” Ey Allah’ın Resûlü (s.a.v.)! Meytenin yağları hakkında hakkında ne dersin, onlarla gemiler yağlanır ve insanlar onu aydınlanmak için kullanırlar? diye sorulunca, Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, “Hayır o haramdır” buyurdu ve şöyle devam etti: “Allah Yahudileri kahretsin, Allah onlara hayvanların iç yağlarını haram kılınca onlar bunu erittiler ve sonra da satıp bedelini yediler.” Bu ve diğer kaynaklara dayanarak, Hanefi, Şafiî, Malikî ve Hanbelî fıkıh âlimleri kan, leş, domuz ve şarabın alışverişini de caiz görmemişlerdir.Bu anlamda kullandığımız deri ürünlere, elbise ve traş fırçası seçimlerimize dikkat etmeliyiz.
(www.gimdes.org)