Seyyid’üş-Şühedâ Hazret-i Hamza (Radıyallahu anh) Rasûl-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz Hazretlerinin amucasıdır. Künyesi “Ebû Umâre, Ebû Ya’lâ’dır. Vâlidesi de Hâle bint-i Vüheyb bin Abd-i Menâf’dır.
Hâle, Rasûl-i Ekrem (Sallallahu Teâlâ aleyhi ve sellem) Efendimiz’in vâlide-i muhteremleri Cenâb-ı Âmine’nin akrabası idi. Rasûl-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’i emzirmiş olan, Ebû Leheb’in âzâdlısı Tüveybe, Hazret-i Hamza (Radıyallahu anh)’i de irdâ’ etmiş olmakla Rasûl-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizle süt kardeşi bulunuyordu. Rasûl-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’den iki yaş, ve bir rivâyete göre dörd yaş büyük idi. Bi’set-i Muhammediyye (Sallallahu aleyhi ve sellem)’in ikinci senesi müslümân olmuşdu.
Müşârun ileyh Kureyş arasında hamâset ve şecâatiyle meşhur olduğundan Hazret-i Hamza (Radıyallahu anh)’in müslümân olması, hiç şübhesiz İslâmiyyet için büyük bir kuvvet ve mesned idi.
Hazret-i Hamza (Radıyallahu anh) Medîne’ye hicret etmiş Bedir Harbinde fevkal’âde yararlıklar göstermişdir. Kureyş rüesâsından Tuayme bin Adiyy Hazret-i Hamza tarafından öldürülmüşdür. Uhud Harbi’nde de ibrâz etdiği kahramanlıklarla Kureyş’in en nâmdar bahâdırlarından otuz kadarını tepelemiş ve kendisi de yirmiden fazla yara almışdı.
Nihâyet Cübeyr bin Mut’ım’in kölesi Vahşî tarafından atılan bir zencî mızrağıyla şehîd edilmişdir. (Radıyallahu anh).
İslam Târihinde her ne zaman Uhud Gazvesi yâd olunsa Uhud’daki şühedâ kafilesinin alemdârı olarak Seyyid’üş-Şühedâ Hazret-i Hamza (Radıyallahu anh) anılır.
(Hz. Mahmûd Sâmî Ramazânoğlu (K.S.),
Ashâb-ı Kirâm (R.A.), S. 331-332)