Enes (r.a.) şöyle demiştir:
Nebîy-yi mükerrem Sallallahü Teâlâ Aley­hi ve Sellem buyurdu ki:
«— Kimde üç şey bulunursa halâvet-i îmân’ı tatmış olur:
1— Allah ile Rasulûllah, kendisine ma­dâlarından daha sevgili olmak.
2— Bir kimseyi bilâ garaz velâ ivaz sev­mek, ancak Allah için sevmek.
3— Allah onu küfürden kurtardıktan son­ra, yine küfr’e dönmekten ateşe atılacakmışcasına hoşlanmamak.»
Kendisi ateşe atılmayı sevdiği gibi, Şeref-i İslâm ile müşerref olduktan sonra tekrar küf­re avdet etmeği asla sevmemek ve küfürden uzak olmağa çalışmak ve küfre yakın olma­mağa çalışmak.