«Mü’min, insanların kendisinden emin olduğu kişidir; müslim müslümanların dilin­den salim olduğu kişidir; mücâhit ise kötü­lüğe veda edendir. Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki, komşusu kendi eza ve cefâsından emin olmayan kul cennete gire­mez!»
Mü’min mü’minin aynasıdır, mü’min mü’minin kardeşidir, bulduğu yerde onu korur.»
«Mü’min ülfet eder, sevmiyen ve se­vilmeyende hayır yoktur.»
«Mü’min mü’min için birbirini perçin­leyen bir bina gibidir.»
«Kavi mü’min Allah’a, zayıf mü’minden daha sevimli daha hayırlıdır. Buna rağmen hepsinde hayır vardır. Sana yararlı olan şeye karşı haris ol! Yardımı Allah’tan iste, ac­ze düşme. Başına bir şey kelirse (Ah keşke şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım!) deme; şöyle de: (Bu Allah’ın kaderidir, dilediğini ya­par). Çünkü (Eğer şöyle yapsaydım!) sözü, şeytanın işini açar. (Ve ona kolaylık sağlar).»
«Mü’min bir kabtan kafir ise yedi kabtan içer.
«Mü’min cennet’te çocuk isterse, ham­li, vazi ve yaşı (hepsi) istediği şekilde, bir saat zarfında meydana gelir.»