Cabir (r.a.)’den: Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bana beş özellik verildi ki, benden önce gelen Peygamberlerin hiçbirine verilmemiştir:
1. Her Peygamber yalnız kendi kavmine gönderildi. Ben beyaz, siyah, kızıl renkte bütün Âdemoğullarına Peygamber gönderildim.
2. Ganimetler bana helâl kılındı. Benden önce bir kimseye helâl kılınmamıştı.
3. Arz bana mescid ve temiz kılındı ondan teyemmüm yaparım temiz olur. Ümmetimden herkes namaz vakti nerede bulunursa orada namazını kılar.
4. Bir aylık yerden düşmanlarımın kalplerine heybet ve korkunun düşmesiyle onları yenerim.
5. Kıyâmet gününde şefaat eylemek görevi bana verildi.” (Buhari, Müslim)
İmam Ahmed (r.h.) rivayetinde ek olarak: “Bir de bana şefaat görevi verildi. Ben onu ümmetim için yapacağım. Şefaatim Allâh (c.c.)’a asla ortak koşmayan için olacaktır.”
İmam Ahmed (r.h.), Hz. Ali (r.a.)’ın şöyle anlattığını yazıyor: Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Cenâb-ı Hak bana dört özellik ihsan etti ki, bunlar hiçbir Peygambere verilmedi. 1. Bana Arzın anahtarları verildi. 2. Ahmed adı verildi. 3. Ümmetim diğer ümmetlerin hayırlısı kılındı. 4. Arz bana mescid, (temiz) ve temizleyen oldu.”
Nebî (s.a.v) buyurdu ki: “1. Ben diğer Peygamberlerden üstün kılındım. 2. Bana Kevser verildi. 3. Benim geçmiş ve gelecek günahlarım afvolundu. 4. Ümmetim diğer ümmetlerin hayırlısı kılındı. 5. Muhakkak Peygamberiniz kıyamet gününde Livâu’l-hamd (Hamd sancağı) sahibidir. O binanın altında Âdem Peygamberden sonrakilerin hepsi haşr olunurlar.”(Bezzar)
(İmam-ı Kastalanî, İlahi Rahmet, s.460-462)