Haçlılara “Birinci” Tokat

Haçlılara “Birinci” Tokat başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

1071 Malazgirt zaferinden 3 yıl sonra İznik başkent olmak üzere Türkiye devleti kuruldu. Anadolu’da Türkiye devletinin kurulması ve dünyanın en enerjik milletinin Küçük Asya’yı ikinci bir anayurt haline getirmesi, Avrupa’yı dehşet içinde bıraktı. Hıristiyanlar, ne pahasına olursa olsun Türkler’in Rumeli’ne atlamalarına engel olmak, hattâ onları Anadolu ve Akdeniz çevresinden de sürüp atmak istiyorlardı. Papa, bu işe ön ayak oldu ve Bizans dâhil bütün hıristiyan devletlerini Türklere karşı birleştirdi. Bu suretle Türklere, İslam dininin savunulması görevi de düşüyordu.
Haçlılar, Türk devletinin başkenti İznik’i almak sevdasıyla bu şehre doğru yürüdüler. 1096 Eylülünde Türkiye’nin ikinci hükümdarı olan I. Kılıç Arslan tarafından İznik yakınlarında yolları kesildi. Tamamen kılıçtan geçirilen bu zavallıların kurtulabilenleri esir edildi.
Fakat bu sürünün arkasından, Avrupa’nın bütün eli silâh tutanlarından müteşekkil gerçek bir ordu geliyordu. Birinci Haçlı Seferinin ikinci dalgası 1097 Mayısında Türkiye’nin taht şehri İznik’i kuşatmaya başladılar. 600.000 kişilik bir sürüye karşı Sultan Kılıç Arslan onda bir oranında verdiği muharebeler İznik’i kurtaramadı. Türk başkenti Konya’ya nakledildi. Düşmanın kahredici sayı üstünlüğü karşısında meydan muharebelerinden bir sonuç alamayacağını anlayan Sultan Kılıç Arslan, gerilla savaşına karar verdi. Bundan sonra Haçlılar’la Anadolu yaylalarında amansız bir gerilla savaşı başladı.
Türkler, bir yandan birleşmiş Avrupa kuvvetlerine, diğer taraftan Bizans ordularına karşı genç devletlerini savunuyorlardı. Anadolu’daki Türk ordusunun tamamının 150.000 kişiyi geçmediği hatırlanırsa, çeyrek asırlık bir geçmişe sahip yeni Türkiye devletinin tamamen bir ölüm kalım mücadelesi yaptığı anlaşılır.
Haçlılar Anadolu’yu terk ettiklerinde 100.000 kişiye inmiş bulunuyordu. Sultan Kılıç Arslan, Anadolu yaylalarında yarım milyondan fazla Haçlı’yı yok etmiş ve tarihin en kritik sayfalarından birini zaferle kapamıştı.
(Yılmaz Öztuna, Türk Tarihinden Yapraklar, s.111-114)