Guslün farzı, bedenin zahirini (dış yüzünü) tamamıyla yıkamaktır. Şu şekilde sayılır:

  1. Mazmaza etmek (ağzı yıkamak),
  2. İstinşak etmek (burna su çekmek),
  3. Tepeden tırnağa kadar bütün bedeni -üzerinde altına suyun ulaşmasına engel olan hamur, çamur, balmumu, çapak gibi bir şey bırakmamak üzere- yıkamak. (Boyacının tırnağı üzerinde kalan boya lekesi, çiftçilerin ve hattâ şehirlilerin tırnak kirleri, pire ve sinek tersleri engel değildir),
  4. Küpe takılı ise gusülde deliğine su ulaştırabilmek için küpeyi hareket ettirmek,
  5. Kapanmamış olan küpe deliğinin içini yıkamak,
  6. Göbek çukurunun içini yıkamak,
  7. Erkek için saçı örgülü ise örgüsünü çözüp içini yıkamak. Kadınlar örgülerini çözmekle mükellef değildirler,
  8. Sakal sık da olsa derisini yıkamak, yâni diplerine su vardırmak,
  9. Bıyığın altındaki deriyi yıkamak,
  10. Kaşların altındaki deriyi yıkamak,11. Kadın kısmının tenasül organını yıkaması.

Kadının gerek içmek, gerekse abdest almak veya gusül etmek için su hakkı erkeğe aittir. Hamama gitmek mecburiyetinde de hamam ücretini vermek kocanın vazifelerindendir.

Yıkamak suyu akıtmakla olacağından yağ sürünür gibi su sürünmek yahut yaş bez veya süngerle bedeni ıslatmak, yeterli olmaz.

Özürde eşitlikten dolayı abdestte caiz olan şey gusülde de caiz olur: Uzvun özürlü olmasından dolayı yıkamadan vazgeçilip meshe dönülür. Meshten dahi zarar görecek olan kimse onu da terkedebilir.

 (Hacı Mehmed Zihni, Muhtasar Ni’met-i İslâm, 57-58)