Guslün farzları üçtür. Ağzı, burnu ve bü­tün vücudu kuru yer kalmayıncaya kadar yı­kamaktır.

Sünnetleri:

1. Gusle; niyet ile, besmele ile, misvak ile başlamak,

2. Gusülde evvela elleri, oyluk yerlerini yıkamak, bedende meni vesaire eseri varsa gi­dermek,

3. Gusülden evvel sünnet veçhile abdest almak,

4. Abdestten sonra evvela üç defa başa sonra üç defa sağ omuza, üç defa da sol omu­za su dökmek, her defasında vücudu oğmak,

5. Gusül suyunda israftan ve taktirden yani pek fazla veya eksik olmasından kaçınmak,

6. Kimsenin görmeyeceği bir mahalde yı­kanmak,

7. Tenha bir yerde yıkanıldığı halde av­ret yerini açık bırakmamak, şayet açık bırakı­lırsa kıble tarafına yönelmemek,

8. Gusül ederken söz söylememek,

9. Gusülden sonra elbiseyi giyerken ça­bukça teşebbüs edivermek,

10. Gusülden sonra bedeni bir havlu ve­ya bir mendille silmek.

Gusül esnasında dua okumak da mekruhtur, (İslâm İlmihali, Sh. 93)