Guslün farzları;

1. Ağzı yıkamak,

2. Burnu yıkamak,

3. Bü­tün vücudu kuru yer kalmayıncaya kadar yıkamaktır.

Guslün sünnetleri;

1. Gusle; niyet ile, besmele ile, misvak ile başlamak.

2. Gusülde evvela elleri, oyluk yerlerini yıkamak, bedende meni vesaire eseri varsa gidermek,

3. Gusülden evvel sünnet veçhile abdest almak,

4. Abdestten sonra evvela üç defa başa sonra üç defa sağ omuza, üç defa da sol omuza su dökmek, her defasında vücudu oğmak,

5. Gusül suyunda israftan ve taktirden yani pek fazla veya eksik olmasından kaçınmak,

6. Kimsenin görmeyeceği bir mahalde yı­kanmak.

7. Tenha bir yerde yıkandığı halde av­ret yerini açık bırakmamak, şayet açık bırakılırsa kıble tarafına yönelmemek,

8. Gusül ederken söz söylememek,

9. Gusülden sonra elbiseyi giyerken ça­bukça teşebbüs edivermek,

10. Gusülden sonra bedeni bir havlu ve­ya bir mendille silmek.

11. Bir kimse, ağzına ve burnuna su al­mak suretiyle akar bir suya veya bir havuza dalsa ve bütün vücudu ıslansa gusl farizasını ye­rine getirmiş olur.

12. Gusül esnasında dua okumak ta mekruhtur.

(Ö.N. Bilmen, İslâm İlmihali, Sh.: 93)