Gündüz Zikir Yapılacak 3. ve 4. Vakit

Gündüz Zikir Yapılacak 3. ve 4. Vakit başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Gündüz sabah namazı vaktinin girmesinden, akşam gün batımına kadar olan zaman diliminde 7 adet zikir (vird) vakti vardır. Bu yazıda üçüncü ve dördüncü vakitten bahsedilmiştir.
Gündüzün üçüncü amel ve vird zamanı kaba kuşluk vaktinden başlayıp zevâl vaktine kadar geçen süredir. Zeval vakti güneşin tam tepeye ulaşması ile vuku bulmaktadır. Öğlen namazı vakti de, güneşin gökyüzünde çıktığı en yüksek noktadan batıya doğru meyletmesiyle yani zevâl ile başlar ve her şeyin gölgesinin bir misli uzamasına kadar devam eder.
Gündüzün ikinci vaktinde gerekli zikirlerini yapan bir mü’min kul, bundan sonra gündüzün üçüncü vaktinde varsa geçimi ile ilgili mubâh ve mendup olan maişeti için gerekli çalışmayı yapar. Eğer geçimi ile ilgili işleri yoksa insanlara karışmaktan uzak durur. Çünkü çeşitli afetlerle yüz yüze gelir, temiz hâli bozulur ve amellerine gösteriş karıştırıp ihlâsını kaybeder.
Günün 4. zikir (vird) zamanı zevâl vaktinden (öğle namazının vaktinden) sonra başlar. Yüce Allâh bu vakitte hamd etmeyi zikrederek şöyle buyurmuştur: “Öğle vaktine eriştiğinizde Allâh’ı -ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur- tesbih edin, namaz kılın.” (Rûm s. 18)
Kul, zevâl vaktinden önce güneşin semanın tam ortasında olduğunda, yani istiva vaktinde namaz kılmaz. Bu vakit, Resûlullâh (s.a.v.)’in namaz kılmayı yasakladığı bir vakittir. Daha sonra öğlen vakti girer. Öğle namazı cemaatle birlikte kılınır. Farzın önündeki dört rekât sünnet ihmâl edilmez. Son iki rekât sünnetinden sonra da ayrıca bir dört rekât namaz daha kılınır. Bu şekilde ibâdet, gündüzün dördüncü virdinin sonudur. Bu vird, virdlerin en kısası ama en faziletlisidir.
(Ebû Tâlib El-Mekkî, Kûtu’l Kulûb, c.1, s.123-126)