Gözyaşı: İçin tehassür ifadesi ve gözün niyazıdır.

Gözyaşı: Nedâmet mânâsını taşır, Allah’a bir nevi tevbedir.

Gözyaşı : Aşıkın derunî hislerini coşturan kelimesiz ve sedâsız sanıdır.

Gözyaşı : Arifin kalbinin tercümanıdır.

Gözyaşı : Mağfiret için Allah’ın kullarından istediği istirhamıdır.

Gözyaşı : Hakk’ın rahmetini tahrik ve merhametini celbeder.

Gözyaşı : Günahkârların sıdk u ihlâs ile Rabblarına arz eyledikleri ubudiyet incisinin daneleridir.

Gözyaşı : Yokluğa erenlerin saadet sermayeleridir.

Gözyaşı : Allah için öyle bir sermaye-i sadeftir ki, rahmet, merhamet ve mağfiret habbelerini içinde taşıyan seyyid-ül istiğfar ve tevbe-i nasuhdur.

Gözyaşı : Günahkârın çare-i gufranıdır.

Gözyaşı : Muhlisin habbe-i ihlâsıdır.

Gözyaşı : Asinin habl-i salâhıdır (kurtuluş ipidir)

Gözyaşı : Hülâsa; vuslata erenlerin yegâne istinatgâhıdır.

(Hz. Mahmûd Sâmî Ramazânoğlu (K.S.), Mükerrem İhsan, S: 23)

Bir Yorum Bırak