Gözün Afetleri

Göz Zinası Nedir?”, “Gözü Haramlardan Nasıl Koruruz?” “Harama Bakmak Günah mıdır?” Ayet Ve Hadisler Işığında Sizlere Sunuyoruz.

Gözü haramdan sakınmak emrolunmuş bir hükümdür. Âyet-i kerîmede (mü’minler için) te’dîb ve gözü birtakım şeylerden sakınmanın gerekliliğine dâir emir vardır. Ayrıca gözü harama kapamanın faydasına işaret edilmiştir: Kalp tezkiye ve temizliği… Veya hayır ve ibâdeti çoğaltmak…Çünkü harama bakmakla bir kısım hayaller başlar ki insanı zikrullahtan alıkoyar, kalbin huzuru kaçar ve hafıza dağılır. Cenâb-ı Allâh buna işaretle buyuruyor ki: “Senin için hakkında bir bilgi hâsıl olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalp: Bunların her biri bundan mesûldür.”(İsrâ s. 36)

Ayrıca harama bakmak, seni birçok yasak şeylere davet eder. Bu sebeble şeytan saptırmaya, kalbi vesveseyle doldurmaya fırsat ve yol bulmuş olur; şer ve günâh kapılarını açar. Resûlullâh (s.a.v) buyurdular ki: ”Harama bakmak, İblis’in zehirli oklarından biridir. Kim onu benim korkumdan terkederse. buna karşılık ona öyle bir îmân veririm ki onun tadını kalbinde hisseder.” (Taberânî)

Gözü Haramlardan Nasıl Koruruz?

Müslim’in Cerîr (r.a.)’den yaptığı rivayette, Hz. Cerîr (r.a.) diyor ki: Resûlullâh (s.a.v)’den, ansızın vâki olan nazardan sordum. Buyurdular ki : “Gözünü hemen ayır, bakmaya devam etme.”

Fakirlere, bîçârelere küçümseme yollu bakmak da göz âfetlerinden biridir. Çünkü böyle yapmak haram olan bir gururlanma ve böbürlenmedir. Bir zaruret yokken günâh ve nahoş şeylere bakmak, yıldız akışını takip etmek de bu âfetlerdendir. Çünkü bu gibi şeylere bakmak vakti israf etmekle beraber görme kudretini de zayıflatır.

Kapama ve bakmama bakımından gözün âfetlerine gelince; böyle yapmak namazda mekrûhtur. Bunun gibi gözün açık bulunması ve bakması vâcib olan her yerde gözü kapamak da mekrûhtur.

“Göz Zinası Nedir?”, Gözü Haramlardan Nasıl Koruruz?” “Harama Bakmak Günah mıdır?” Ayet Ve Hadisler Işığında Sizlere Sunduk

(İmâm-ı Birgivî, Tarikat-ı Muhammediye, s.426-433)