Tam ismi Ebü’l-Kasım Abbâs b. Firnâs b. Verdûstur. Endülüslü olan İbn Firnas astronomi, fizik ve kimya ile ilgilenmiştir.
Meraklı ve araştırıcı bir karaktere sahip olan Abbas b. Firnâs, uzayı temsil eden bir gök küresi (planetaryum) kurdu. Bilgin bu cihazla yıldızlarla birlikte bulutları ve şimşekleri inceliyordu. Sonraları Avrupa’da astronominin gelişmesinde tesiri olan Sindhind tablolarının çizimlerini yaptı. İbn Firnâs’ın uzun çalışmalar sonunda yeni bir keşifte bulunup bir cihaz yaptığını, üzerine kumaş geçirip kanat yerine büyük kuş kanatları taktığını ve bu âleti çalıştırarak havalanıp uçtuğunu kaydeder. Uçuş büyük oranda başarılı olmuş, ancak yaptığı tasarımın uçuş takımında kuyruk kısmı bulunmadığı için inişi çok sert olmuştur ve sırtını incitmiştir. İbn Firnâs’ın bu başarısı Batı’da uçak yapıp uçmayı başaran Wright Kardeşler’den 1023 yıl öncesine rastlamaktadır. Abbas bin Firnâs, bu deneme dolayısıyla havacılığın öncülerinden sayılmaktadır.
Kuvarstan kristal yapmayı ve kristal kesimini batı İslâm âlemine tanıttı ve ayrıca kimya ile ilgilendi. Cam imal etme usûlünü keşfetmiş, cam sanayiinin de öncüsü olmuştu. Ayrıca düzeltme kabiliyeti olan camı keşfederek gözlüğün mucidi olduğu kabul edilir. Endülüs sultanı I. Muhammed’e takdim etmek üzere, daha önce benzeri görülmemiş menkane (mîkate) adı verilen bir saat imal etti.
Yaptığı birçok keşifle ve Doğu ilimlerini Batı’da yayma çabalarıyla çağdaşlarının dikkatini çeken Abbas bin Firnâs’a Endülüs sultanı I. Hakem, “Hakîmü’l-Endelüs” unvanını vermiştir.
(İslam Ansiklopedisi, c.1, s.24)