Yabancı kadınlarla aynı ortamda bulunmamaya mümkün olduğunca dikkat edilmelidir. Okulda, işte, vs. yan yana oturulmamalıdır. Eğer bir kimse çok ileri yaşlara gelmiş ve erkeklikten kesilmişse veya hadımsa ona söylenecek bir söz yoktur; ama onun dışında bir erkek kadını görürse sever de, beğenir de. Bu inkâr edilemez bir gerçektir. Şimdi hergün yabancı kadınlarla yatıp kalktığı hâlde İslâm’da kadının durumunu kendine göre eleştirenlerin, müslümanlar için “Yahu sizin işiniz gücünüz hep kadınlar” demesi gerçeği yansıtmamaktadır. Kadından başka işi gücü olmayanlar aslında kendileridir de bu konuda kendilerine bakmaz, müslümanlara sataşırlar. İslâm kadın erkek ilişkilerinin hududunu da nasıl olacağını da en ince ayrıntısına kadar belirlemiştir.
Cenâb-ı Hakk: “Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allâh onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır” (Nûr s.30) buyurarak harama bakmayı yasaklamıştır. Bu yüzdendir ki Abdülhâlik Gücdevânî (k.s.) Hazretleri bir mü’minin doğru yoldan sapmadan iyi yaşayabilmesi için uyması gereken on bir tane düsturun bir tanesini de: “Nazar ber kadem” yani: “Yolda yürürken ayak uçlarına bakmak” olarak saymıştır. Bir insan en kalabalık yerde dâhi yürürken ayak uçlarına bakarak yürüse kimseye çarpmadan, düşmeden yürüyebileceği bir bakış açısını Allâh (c.c.) ona nasîb etmiştir.
Cenâb-ı Hakk hemen aşağıdaki ayette kadınları da aynı emre muhatap tutmuştur ve: “Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar”(Nûr s.31) buyurmuştur. Ülkemizde erkeklerin kadınlara bakmaması gerektiği ama kadınların erkeklere bakabileceği gibi yanlış bir algılama vardır. Halbuki Cenâb-ı Hakk kadına da yabancı erkeklere bakmasını yasaklamıştır. Bu konudaki yanlış tatbikatlardan da dönmek gerekmektedir.
(Ömer Muhammed Öztürk, Sohbetler 2, s.182)