Allâhü Teâlâ erkeklerden kadınlaşanlara, kadınlardan da erkekleşenlere lânet etti. Yâni giyinişlerinde, sözlerinde erkeklere benzemeye özenen kadınlarla, kadınlara benzemeye çalışan erkeklere lânet etsin…
Ebû Hüreyre (r.a.)’den Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: “Cenâb-ı Hakk erkek giyinişi gibi giyinen kadına, kadın gibi giyinen erkeğe lânet etsin”. Kadın, erkeklerin kıyafetine büründüğü vakit Allâh (c.c.)’un ve Resûlü (s.a.v.)’in lânetine müstahik olur (hak kazanır). Kocası, kadının böyle giyinmesine imkân verdiği için o da lâneti hak etmiştir. Çünkü kocanın vazifesi hanımını Allâh (c.c.)’a itaate yöneltmek, onun isyanına engel olmaktır.
Resûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdu: “Cehennem ehlinden iki sınıf var ki, onları henüz görmedim. Bir topluluk ki, ellerinde sığır kuyrukları gibi kırbaçlar vardır. Onlarla halkı döverler. Diğer topluluk da bir takım kadınlar ki, giyinmişlerdir fakat çıplaktırlar (yâni vücutlarını gösteren elbiseler giyerler), başka kadınları kendileri gibi yapmaya teşvik ederler. Başlarını deve hörgücü gibi horoz yaptırırlar. Onlar ne cennete girebilirler, ne da onun kokusunu koklarlar. Halbuki cennetin kokusu pek uzak mesafelerden duyulur.”
Nâfi (r.a.) şöyle anlatıyor: Koyun güden bir kadın sırtında ok dağarcığı karşıdan çıkageldi. Abdullah b. Ömer (r.a.): “Sen kadın mısın, erkek misin?” “Kadınım” dedi. Bunun üzerine İbn Ömer (r.a.), İbn Amr (r.a.)’e döndü ve “Allâhü Teâlâ Peygamberi diliyle kadınlardan erkeklere, erkeklerden de kadınlara benzemeye özenenlere lânet etmiştir.” buyurdu.
Kadının men edildiği şeylerden bazıları da şunlardır: Takılarını (mücevherlerini) göstermek, dışarı çıktığında kokular sürünmek, gösterişli elbiseler giyinmek, uzun elbiseler üzerine kısa çarşaflar giymek, yenleri geniş ve uzun yapmak.
(İmâm Zehebi, Büyük Günâhlar, s.121)