Fıtır Sadakası

Fitre Ne Zaman Verilir?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası  insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır

Sadaka-ı fıtr, isterse malının nisâbı artmasın, aslî ihtiyaçlarından fazla zekât nisabı malı olan, çocuk da olsa, her Müslüman için vâcibdir. Sadaka-ı fıtr, hür Müs­lümanın kendisi için vâcib olduğu gibi fakir olan küçük çocuğu için de vâcibdir. Büyük çocuğu ve zengin olan çocuğu için vâcib değildir. Ancak o zengin çocuğun ken­di malından vâcib olur. Erkeğin, karısı için sadaka-ı fıtr vermesi vâcib değildir.

Sadaka-ı fıtr, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcib olur. Bir kimse fıtr gününün fecrinin tulûundan önce vefat etse veya bir çocuk fecrin tulûundan sonra doğsa veya bir kâfir fecrin tulûundan sonra Müslüman olsa, bunların üzerlerine fıtra vâcib de­ğildir. Çünkü her birine göre sebep yok olmuştur.

Eğer bir kimse vucûbun vaktinden önce fıtrasını edâ etse (yâni Bayramın birinci günü fecr tulü etmeden önce fıtrayı verse), sahîh olur. Bir kimse fıtra vermeyi vaktin­den sonraya bıraksa üzerinden fıtra düşmez. Onun üze­rine o fıtrayı çıkarmak vâcib olur. Fıtrayı hemen vermek mendûbtur. Hemen vermekten maksâd (Bayram Na­mazı için) namazgaha çıkmadan önce edâ edilmesidir. Çünkü Resûlullâh (s.a.v.): “Böyle günde sîz fakirleri dilenmekten müstağni kılın, (yâni dilenmeye muhtaç etmeyin)” buyurmuştur.

Resûlullâh (s.a.v.), bu hadîs-i şerif ile fakirlerin dilen­meye ihtiyâçlarının kalmaması ve ailelerinin nafakasını düşünmeden Bayram Namazı’nda bulunmalarını temîn etmek için, namazgâha çıkmazdan önce fıtra verilmesi­nin evlâ olduğuna işaret buyurmaktadır.

Her şahsın fıtrasını bir fakire vermesi vâciptir. Bir fıt­rayı ayırıp iki fakire verse, caiz değildir. Çünkü nass ile belirtilen, fakiri müstağni kılmaktır.

(Molla Hüsrev, Gürer ve Dürer, 341-344.s.)