Nebî (s.a.v.): “Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, bunların hepsi cehenneme, ancak bir tane­si Cennete girecektir.” buyurmaktadır.
Yetmişiki fırkanın cehenneme girmesinden maksat azaba duçar olmalarıdır. Yoksa îmâna münafî ve kafirlere mahsus olan ebedî olarak ce­henneme giriş değildir. Tek fırka ise onların aksine cehennem azabından kurtulmuş bahtiyarlardır.
Ulemâ buyurmuşlardır ki: “Bir zattan 99 veçhi­le küfür zahir olsa ve bir veçhile İslâm bulun­muş olsa o adam hakkında uygun olan küfr ile hükmetmemektir. Şüphesiz en doğrusunu Allah (c.c.) bilir.”
Bu ümmetin fakirleri zenginlerinden yarım gün önce Cennete gireceklerdir. O yarım gün dünya ölçüleriyle beşyüzyıldır. Zira birgün Allah (c.c.) in­dinde bin senedir. Nitekim:
“Allah (c.c.) nezdinde birgün sizin sayageldiğiniz günlerden bin yıl gibidir.” buyurmaktadır.
(Hz. R. M. Sâmi (k.s.), Musahabe 6, S. 19)