Hz. Ali (r.a) bir defa kendi talebelerinden birine “Ben
sana, kendim ve Peygamberimiz (s.a.v)‘in en çok sevdi-
ği kızı Fatıma (r.anha)’nın başından geçenleri anlatayım
mı?” dedi. Talebesi “Tabi anlatın” dedi. Hz. Ali (r.a) “O kendi
elleri ile değirmeni çevirirdi. Bu yüzden elleri nasır bağlamıştı.
Su kırbasını kendisi doldurarak getirirdi. Bu yüzden kırbanın
iplerinden göğsünde izler meydana gelmişti. Evin her tarafını
kendisi temizlerdi. Bundan dolayı elbisesi hep kirlenirdi. Bir
defa Peygamberimiz (s.a.v)’e birkaç köle gelmişti. Ben Fa-
tıma (r.anha)’ya ‘‘Git, sen de kendine hizmetçi iste, sana
ev işlerinde yardımcı olsun’’ dedim. O Peygamber (s.a.v)’in
yanına gitti. Orası kalabalıktı, Fatıma (r.anha) çok utangaç ol-
duğundan herkesin önünde babasından istemekten çekindi
ve geri geldi. İkinci gün Peygamberimiz (s.a.v) bizzat kendi-
si geldi ve ‘‘Fatıma, sen dün ne için gelmiştin?’’ buyurdu.
Fatıma (r.anha) utandığından dolayı sustu. Ben ‘‘Ey Allah’ın
Resûlu, bunun durumu şudur; Değirmen çevirmekten
elleri nasır bağladı. Su kırbasını taşımaktan göğsünde
iplerin izleri çıktı. Daima ev işlerini yaptığından elbisele-
ri kir içinde kalıyor. Ben dün kendisine size hizmetçiler
geldiğini, onun da bir tane hizmetçi istemesini söylemiş-
tim. Onun için yanınıza gelmişti’’ dedim.” Bazı rivayetlere
göre Hz. Fatıma (r.anha) şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resûlu,
benim ve Ali’nin bir yatağımız var, o da bir koyun pos-
tudur. Geceleyin onu serip yatıyoruz. Gündüz üzerine
yem koyarak devemize yediriyoruz.” Peygamber (s.a.v)
“Kızım sabret, Hz. Musa ve onun ailesinin on seneye ka-
dar bir tek yatakları vardı. O da Hz. Musa’nın cübbesiydi.
Geceleyin onu serer üzerine yatarlardı. Sen takva sahibi
ol, Allah’tan kork ve O’nun emirlerini yerine getir. Evin
işlerini yapmaya devam et. Gece yatarken ‘‘33 defa Süb-
hanallah, 33 defa Elhamdulillah, 34 defa Allahu Ekber’’
1.Bu kelimeler hizmetçiden daha iyi şeylerdir.” dedi. Hz.
Fatma (r.anha) “Ben Allah ve O’nun Resûlu’nden razıyım”
buyurdu.
(Muhammed Zekeriyya Kandehlevi, Fezail-i A’mal, s.112)