Fatih Sultan Mehmed’in İnsan ve Çevre Sağlığı ile ilgili Vakfiyesi

Fatih Sultan Mehmed’in İnsan ve Çevre Sağlığı ile ilgili Vakfiyesi. Sultan Fatih’in insan ve çevre sağlığına dikkat çeken vakfiyesini sizler için derledik
“Ben ki İstanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed, bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kaim ve malumu’l-hudud olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehecesinde vakfı sahih eylerim.
Şöyle ki; bu gayri menkûlâtımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki, ellerindeki bir kab içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokaklara tükürenlerin, tükürükleri üzerine bu tozu dökerler ki yevmiye 20’şer akçe alsınlar; ayrıca 10 cerrah, 10 tabib ve 3 de yara sarıcı nasbeyledim. Bunlar ki, ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar, bilaistisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığını soralar; var ise şifası, ya da mümkün ise şifayab olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darü’lacezeye kaldırılarak orada salah bulduralar.
Mazaallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah, ehli erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmıyalar.
Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit ve şühedanın harimleri ve Medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeğe veya almaya bizatihi kendileri gelmeyip, yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kaplar içerisinde evlerine götürüle.”
(Basından Derleme)