Fatih Sultan Mehmed Hân
Fatih, Osmanlı hükümdarları içinde hem en büyük asker, hem en büyük devlet ve siyaset adamı, hem de en büyük âlim olanıdır
Fatih’i kendi eşsizliği ile başbaşa bırakmak, kimseyle mukayese etmemek doğru olur. Yaptığı akıl almaz işlerle Batı Türk’lerinin asırlar sü­recek olan refah ve saadetini hazırlamış, gele­cek nesiller tarafından, hiç kimseye nasip ol­mayan bir tazim ve tekrim halesi içinde anılmış­tır.
20’den fazla devleti ve bu arada 3 impara­torluğu tarih ve siyasi coğrafya sahasından si­len Fatih Sultan Mehmet, fetihlerinin yanı sı­ra, iktisada ve bayındırlığı da son derece ehem­miyet vermiştir. 380 cami yaptırmıştır. Her se­ne en son keşiflere göre Türk ordusunun si­lâhlarını yeniletmiştir.
Muasırı İtalyan Longusto: “Asil tavırlı, hür­metten fazla haşyet telkin eden, nadiren gülen, şiddetli bir öğrenmek ihtirası ile yanan, uluvv-ı cenab sahibi, her mevzuda kendinden emin. Harb sanatından daha çok hoşuna giden bir şey yoktur. Her şeyi öğrenmek isteyen zeki bir araş­tırıcıdır. Safahat ibtilası yoktur. Nefsine hakim, uyanık, her türlü şarta tahammül eden, cihan da ancak tek imparatorluk ve tek saltanat ol­malıdır fikrinde, bu ittihadı tahakkuk ettirmek için de cihanda İstanbul’dan daha münasip bir yer olmadığı kanaatindedir.” diyor.
(B. Türkiye Tarihi – Y, Öztuna)