MTTB’nin 47. ve 48. Dönemi’nde Fatih Sultan Mehmed Hân’a lâyık bir eser vücuda getirmek gâyesiyle bir komite ku­rulmuş ve halktan para toplanmıştı. Ortaöğretim Komitesi adı­nı taşıyan bu komitenin gâyesi sâdece rozet mukâbili halktan yardım toplamaktı. Bu şekilde toplanan 210 bin TL civarındaki yardım 48. Dönem MTTB Genel Başkanı İsmail Kahraman’a teslim edilmiş ancak Fatih Sultan Mehmed Hân’ın hatırası­nı yaşatacak güzel bir eser vücuda getirme düsüncesi 1971 Nisan’ına kadar fiiliyata geçirilememişti. 50. Genel Kurul’da MTTB Genel Başkanlığı’na seçilen Muhterem Ömer Öztürk, bu düşünceyi hayata geçirmek için hemen işe koyuldu. Bu öyle bir eser olmalıydı ki ecdâdın ebediyete uzanan eserlerine benzemeliydi: sebiller, imarethaneler, köprüler, kervansaray­lar, hanlar, çesmeler, mekteblerle… Ecdâd kendini mezarın­da mütevâzî bir şekilde; fakat eserlerini cemiyetin hizmetinde bırakmayı tercih etmişti. Onların torunları olduğumuzu iddiâ eden bizlerin, onların rûhlarına tezat teşkil edecek birtakım teşebbüslerde bulunmamız elbette düşünülemezdi.
Muhterem Ömer Öztürk, bu düşüncelerin neticesinde Fatih Sultan Mehmed Hân’ın hatırasını yaşatacak en uygun eserin bir Vakıf kurulması olduğuna karar verdi. Daha önceki dönem­lerde toplanan 210 bin TL civarındaki paranın 140 bin TL’si ile İsmail Kahraman, noter kanalıyla kendi adına vakıf tesis sene­di hazırlamış, bakiyesi (60 bin TL civarındaki para) ise İsmail Kahraman nezdinde kalmıştır. Muhterem Ömer Öztürk, bu va­kıf senedini kabûl ederek hemen teşebbüslerine başlamış, ku­ruluş hazırlığını tamamlayarak 18 Haziran 1971 günü İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne mürâcaat etmistir. Yine aynı Mahkeme’nin verdiği 21 Haziran 1971 tarihli kararı ile Fatih Gençlik Vakfı resmen tescil edilmiştir. Ağustos 1971 tarih ve 13919 sayılı Resmî Gazete’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tescilinin yayınlanmasıyla Fatih Gençlik Vakfı’nın resmen kuruluşu tamamlanmış ve Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün MTTB Genel Başkanlığı döneminin önemli icraatları arasına girmiştir.
(www.ramazanoglumahmudsamiks.com)