“Muhakkak namaz müminler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır.” (Nisa:103)

Peygamberimiz (s.a.v): “Beş vakit namazı Allah, kullarına farz etmiştir. Eksiksiz olarak erkân ve âdâbına riayetle o namazları kılan kimseyi Allah-ü Teâla’nın Cennete koyacağına vaadi vardır. istenildiği gibi o namazları kılmayan kimseye Allah-ü Teâla’nın vaadi yoktur. Dilerse onu ta’zib eder, dilerse de Cennete kor.” buyurdu.

“Bizim ile münafıklar arasındaki fark, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmaktır. Onlar bunlara güç yetiremez.” (H.Şerif)

Yine Peygamberimiz (s.a.v): “Namazını zâyî ettiği halde Allah (c.c)’a yönelen kimsenin diğer iyiliklerine Allah (c.c) değer vermez.” buyurdular. Diğer bir hadiste “Namaz dinin direğidir, onu terk eden şüphesiz dinini yıkmış olur.»

«Cennetin anahtarı namazdır.» (H.Ş)

Peygamberimiz (s.a.v.): “Taharetini ikmâl ve vakitlerine riayet ederek beş vakit namaza devam eden kimseye (o namaz) kıyamet gününde nur hüccet ve delil olur. Kim namazı zaâyi ederse (en fena insanlar olan, Firavun ve Hâmân ile haşrolunur.” buyurmuştur.

«Muhakkak ki (beş vakit) namaz büyük günahlardan kaçınmak şartıyla aralarındaki (kü­çük) günahlara kefaret olur.» (H.Ş)

«İnsanların en fena hırsızı, namazdan çalandır.” (H.Ş)