Ezmanın tagayyuru ile ahkâmın tagayyuru inkâr olunamaz.

Ezmanın tagayyuru ile ahkâmın tagayyuru inkâr olunamaz.

Ezmanın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz.

Yani nass ile (ayet hadislerin açık ve kesin beyanlarıyla) sabit olmayan ve küllî hükümlerden olmayan (zulmün her zaman yasak oluşu gibi) cüz’î hükümler, zamanın değişmesiyle değişebilir.