Siz, yemeyeceğiniz şeyleri, toplayıp bi­riktirmeyiniz!
Oturmayacağınız binayı yapmayınız.
Kendisinden yarın ayrılacağınız şeyler üzerine üşüşüp birbirinizle uğraşmağa kalkışmayınız.
Amellerinize göre mükâfatlandırılmak ve­ya cezalandırılmak üzre kendisine döndürüleceğiniz ve huzuruna çıkarılacağınız Allah’ın emirlerine aykırı davranmaktan sakınınız!

  1. Siz, Âhirete sunacağınız hayırlı amelle­ri çoğaltıp mâsiyetleri bırakmak ve içinde te­melli kalacağınız Cenneti elde etmek hususun­da yarışmağa rağbet gösteriniz!» buyurdu.

Ezd Temsilcileri, Peygamber (s.av.) ‘imizin öğütlerini ezberleyip uyarılarınca hareket ettiler.
(İslâm Tarihi, Cilt 17. Sayfa: 116)