Ezan, dünya müslümanlarını câmiye davet eden müşterek bir paroladır. Yüksek bir yerde her namaz vakti girdiğinde Arapça olarak okunur. Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından şimdiki sözleriyle okunması emrolunmuştu. Enteresandır ki, batıya doğru her meridyen aşıldıkça namaz vakti 4 dakika ileri gittiğinden, aynı vaktin ezanı birer dakika sonra tekrar okunur. Yeryüzünün her yerinde her an ezan işitilir ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ismi anılır. Böylece Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber (s.a.v.)’e hitaben söylenen “Senin şânını yüceltmedik mi?” (İnşirah S. 4) ayetinin hakikati ortaya çıkar.
Hanefîlerin kâmette itibar ettikleri Ebû Mahzûre (r.a.)’dir. İslâmiyet ile Mekke-i Mükerreme’nin fethedildiği sene tanıştı. O sene Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Tâif Muhasarası’ndan Ci’râne’ye dönüyordu. Namaz vakti gelince müezzin ezan okumaya başladı. O zamanlar Resûlullah (s.a.v.)’e karşı büyük bir kin ve düşmanlık besleyen Ebû Mahzûre (r.a.) ile Kureyşli on genç ezan sesini işitince bir yere gizlendiler ve alaylı bir şekilde müezzini taklit ederek yüksek sesle ezan okudular. İçlerinden birinin güzel sesli olduğunu farkeden Hz. Peygamber (s.a.v.) onları yanına çağırttı ve kendilerine birer birer ezan okuttu. En son okuyan Ebû Mahzûre (r.a.)’ın sesini çok beğenerek ona ezanı öğretti. Daha sonra namaz vakti gelince elini başına koyup alnını okşadı ve ezan okumasını emretti. Ebû Mahzûre (r.a.) bu emri isteksiz bir şekilde yerine getirdikten sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) O (r.a.)’a bir miktar gümüş para verdi ve kendisine dua etti. Gönlü İslâmiyet’e ısınan Ebû Mahzûre (r.a.) orada müslüman oldu ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’den kendisini Mekke’deki Harem-i Şerif’e müezzin yapmasını istedi. Bu arzusunu kabul eden Hz. Peygamber (s.a.v.), Mekke Valisi Attâb bin Esîd (r.a.)’a gitmesini ve yeni vazifesini ona bildirmesini söyledi. Ebû Mahzûre (r.a.) , Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in Mekke’den ayrılmasına kadar Kâbe’de Bilâl-i Habeşî (r.a.) ile birlikte ezan okudu. Resûlullah (s.a.v.)’in okşadığı alnına düşen saçları hiç kestirmedi. 59 senesinde vefatına kadar Mekke’de müezzinlik yaptı.
(www.ekrembugraekinci.com)