Ezan, bildirmek demektir. Dinimizde ise farz namazlar için muayyen vakitlerde bilindiği gibi okunan mübarek sözlerden ibarettir.

Ezan okuyana «müezzin» denir. Müezzinlik pek şerefli bir iştir. Müminler bunun kıymetini bir bilseler müezzinlik için can atarlar.

Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: «İnsanlar ezandaki ve birinci saftaki fazileti bilmiş olsalardı, yer bulamazlardı da aralarında kura çe­kerlerdi.» buyurdu. (Müslim)

Yine Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) ashab’tan bi­risine hitaben: «Kanaatime göre, sen koyun ve kır hayâtını seviyorsun. Koyunların yanında ve­ ya kırda bulunduğun zaman namaz için ezan okursan, yüksek sesle oku; zira sesinin erdiği ye­re kadar o sesi işiten insandan, cinden ve sâireden ne varsa hepsi kıyamet gününde senin lehi­ne şehadet ederler.» buyurdu.