Kulu, Allah (c.c.)’a yaklaştıran ameller şüphesiz farzlardan sonra sünnetlerle nafile olarak yapılan amellerdir. Peygamberimiz (s.a. v.) buyurdular ki:«Allah katında en sevimli amel, az da olsa devam üzre yapılandır.» (Müslim, Buhârî)Farz ibadetler zaten borcumuzdur. Nafile olanlar ise bizim arzumuza bağlıdır ve daha makbul, hayırlı bir kul olmamıza, Cenab-ı Hakk (c.c.)’a yaklaşmamıza sebeptir.Akşam ile yatsı namazının arasını ihya et­mek müekked sünnettir. Efendimizin bu vakit­te devamlı altı rek’ât namaz kıldığı rivayet olun­maktadır. Akşam ile yatsı arasında kılınan na­maz «Evvabin» namazıdır. Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: «Kim ki akşam ile yatsı arasında namaz kılarsa, işte o Evvabin (Allah’a dönen­lerin) namazıdır.» (İbn’ül-Mübarek, İhya)«Akşamın farzından sonra altı rekât namaz kılan kimse, tam bir sene nafile ibadet etmiş sevabını alır veya Kadir Gecesini ihya etmiş sa­yılır.» (Tirmizî, İbn i-Mâce)Evvabin namazının fazileti büyüktür. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:

— «Akşam namazından sonra (dünya ke­lâmı konuşmaksızın) altı rekât sünnet kılmaya devam edenlerin elli senelik küçük günahları affedilir,» (Camiussagir) buyurmuşlardır.