Cenâb-ı Hakk (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de mealen: İçinizdeki salih olan bekarları, evlendirin. Eğer bunlar fakir
iseler, Allah kendi lütfü ile onları zenginleştirir. Allah (lütfü) geniş olan ve (her şeyi) bilendir.” (Nur s.32)
“Onlar ki: “Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla (hayırlı evlatlar ver), ve bizi takva sahiplerine önder kıl derler.” (Furkan s.74) buyurmaktadır. Hadîs-i şerîflerde de şöyle buyurulur: “Nikah benim sünnetimdir. Sünnetimden i’raz eden (kaçınan), benden yüz çevirmiş sayılır.” “Evlenin çoğalın. Zira, doğan çocuk düşükte olsa, kıyamet günü ben sizin çokluğunuzla iftihar ederim.” “Geçim korkusu nedeniyle evlenmeyen bizden değildir.” “İçinizden evlenmeye gücü yeten evlensin, zîra evlenmek gözleri haramdan daha çok korur, zinadan daha çok muhafaza eder. Gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü orucun şehveti kıran bir hassası vardır.” “Allah için evlenip, Allah için evlendiren, Allah’ın dostluğunu kazanır.” “Evlenen kimse dininin yarısını korumuş olur. Artık diğer yarısında da Allah’a karşı gelmekten sakınsın.” “Ademoğlunun ölümü ile her ameli kesilir, ancak üç şeyden
kesilmez, bunlar kendisi için dua eden salih evlad, yaptığı sadak-i cariye ve faidelinen ilimdir….” (İmam-ı Gazali, İhya-ı Ulûmiddin, 2.c., 59-62.s.)
CİMA DUÂSI
Nebi (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Dikkat edin. Bir kimse ailesiyle cinsel birleşimde bulunduğunda, “Bismillâh, Allâh’ım şeytânı benden (bizden) ve vereceğin çocuktan uzaklaştır.” “Allâhümme cennibn’ş-şeytâne ve cennibi’şşeytâne mârazagtenâ” desin. Böyle der ve bu birleşmeden çocuk takdir ve kaza edilirse o çocuğa ebediyyen şeytân zarar veremez, Musâllat olamaz.” (Buhârî) (Muhammed b. Abdullâh Hani (rh.a.), Âdâb, 170.s.)