Alemül Hüda (s.a.v.): Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in tüm emirlerine itaat etmek imanın ve doğruluğun bir alameti olduğundan kendile­rine bu isim verilmiştir.
Sahibül Miğfer (s.a.v.): Miğfer taktığı için bu ismi aldı.
Med’üv (s.a.v.): Dünya ve ahiret alemine da­vet olunduğunda doğru konuşup icabet ettiği için bu isim verilmiştir.
Mahmud (s.a.v.): Bu isim peygamberimiz (s.a.v.) dünya ve ahirette tam anlamıyla övüldüğü için, kendisine hamd sancağı verilip, Makam-ı Mahmud nasip olunduğundan verilmiştir.
Abdullah (s.a.v.): İbadette devamlı, Allah (c.c.)’a olan itaati tam…