el-Muiz (c.c): “Dilediğini dilediği şekilde aziz kılan, izzet veren”
el-Muzill (c.c) “Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden”
Aziz veya zelîl olmak dünyada gerçekleştiği gibi âhirette de gerçekleşir. Yüce Allah şöyle buyurur: “Artık kitabı sağ eline verilen kişi, der ki: “Alın, kitabımı okuyun. Çünkü ben, gerçekten hesâbıma kavuşacağımı sanmış (anlamış)tım. Artık o, yüksek bir cennette, hoş bir yaşayış içindedir” (Hakka s.21)
Âhirette kitabı sağdan verilenler aziz kılınmıştır. Sağın karşılığı sol veya arkadır. Kitabı bu yönden verilenler ise zelîl kılınmış ve aşağılanmışlardır.
Kalb, mârifet ve Yüce Allah’a kulluk etmekle yükselir. Yüce Allah’ın dini ve ona bağlı olanlar dâima en üstün ve onur sahibi olanlardır. Bu isimleri bilenler, Allah (c.c.)’nun emir ve yasaklarına aykırı davranarak zelîl olmaktan korkarlar. Bu yüzden Yüce Allah’a itaatten ayrılmazlar. Buna karşılık Allah da onları aziz kılar. Emir ve yasaklarına aykırı davrananları, kendisinin belirlediği yolda yürümeyenleri ve kendisine düşmanlık edenleri de zelîl kılıp alçaltır. Nefsin arzu ve isteklerini yerine getirmeyerek onu Allah’a boyun eğdirmek. Nefsin onur ve izzeti işte bundadır.
el-Muiz (c.c) ve el-Muzill (c.c) isimlerini beraber zikretmek daha uygundur. el-Muiz (c.c) ism-i şerîfini cuma ve pazartesi geceleri akşam namazından sonra 140 kere okuyan heybet ve ihtiram sahibi (saygı duyulan) olur.
el-Muzill (c.c) ism-i şerîfi zâlim ve hasetçi kimselerden korunmak isteyen 75 kere zikredip secdeye varsa, secdede dua edip Allah (c.c.)’ya sığınırsa, sığındığı şeyden korunur.
Pazartesinden sonra üç gün oruçlu olup, Cuma gecesi iki rekât namaz kılsa, her rekatta Fâtihâ’dan sonra 100 kere Ya Müzill (c.c) deyip düşmanının zelîl olmasını hatıra getirse muvaffak olur.
(Kurtûbi, Esmaü’l Hüsnâ, 377-380.s.)