Hâlik: Yaratıcı demektir: “Ey insanlar, Allâh’ın üzerinizdeki ni‘metini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allâh’ın dı­şında bir başka Yaratıcı var mı? O’ndan başka ilâh yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?” (Fâtır s. 3)
İşte Rabbiniz olan Allâh budur. “O’ndan başka ilâh yoktur. Herşeyin Yaratıcısı’dır, öyleyse O’na kulluk edin. O, herşeyin üs­tünde bir vekîldir.” Allâhü Te‘âlâ her şeyin Hâlikidir ve bu O’nun subûtîsıfatlarındandır. O’ndan başkası için bu sıfat kullanılamaz. Yaratma, örneksiz var etmektir. Allâhü Te‘âlâ yaratan, O’nun dı­şında her şey yaratılandır. Her şey O’nun emrinde ve hizmetin­dedir. O’ndan başka bir yaratıcı yoktur. Bütün her şey, gökler, yer, ikisi arasında ve içinde bulunanlar ve bunların hareketleri, kımıltıları, rızıkları, ecelleri, sözleri, ve fiilleri yaratılmıştır. Bunların tek yaratıcısı Yüce Allâh’tır. Bütün varlıklar sonradan yaratılmış ve yoktan vâr edilmiştir. Her şey O’ndan başladı ve yine O’nda son bulacaktır.
Yaratıklara nisbet edilen hiçbir sanat, Allâhü Te‘âlâ’nın takdîr buyurduğu keşf ve icâd mâhiyetinden ileri geçemez. Çünkü mah­lûk, fiilerinin ayrıntısını takdîr edemez ve bir atom bile yapamaz. Böyle bir yaratma sonsuz ilim ve kudrete bağlıdır. Mahlûk ise bundan ancak sınırlı kısmını elde edebilir. Herşeyi tam anlamıy­la takdîr ve icâd ederek yaratan ancak Allâhü Te‘âlâ’dır.
Allâh’ın gücünün benzersizliği ve herşeyi hâkimiyeti altında tuttuğu âyetlerde şöyle haber verilir: “Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O’nun nasıl bir çocuğu olabilir? O’nun bir eşi (zevcesi) yoktur. O, herşeyi yaratmıştır. O, herşeyi bilendir.” (Enam s. 101)
De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki: “Allâh’tır.” De ki: “Öyleyse, O’nu bırakıp kendilerine bile yarar da, zarar da sağlamaya güç yetiremeyen birtakım velîler mi (tanrılar mı) edindiniz?” De ki: “Hiç görmeyen (a‘ma) ile gören (basîret sâhibi) eşit olabilir mi? Veyâ karanlıklarla nûr eşit olabilir mi?” Yoksa Allâh’a, O’nun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma, kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki: “Allâh, herşeyin yaratıcısıdır ve O, tektir, kahredici olandır.” (Rad s. 16)
(Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî,
Miftahü’l Kulûb, Kalplerin Anahtarı)