Allah (c.c.) El-Evvel’dir. Varlığının başlangıcı olmayandır. Allah (c.c.), her şeyden önce olan başlangıcı olmayan ezelidir. Ve el-Âhir’dir, varlığının sonu yoktur.
Allah Teâlâ şöyle buyurur: “O her şeyden öncedir, kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı sondur; varlığı aşikardır; gerçek mahiyeti insan için gizlidir.” (Hadid s. 3)
Hz. Peygamber (s.a.v.) bir Hadisi’nde Rabbine şu söz-lerle hitap etmektedir:
“Ey Allah’ım! Sen Evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen âhirsin, senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen Zahirsin, senin üstünde, seni aşan hiçbir şey yoktur. Sen Bâtınsın, senden öte hiçbir şey yoktur.”  (Müslim)
Noksan sıfatlardan münezzeh olan Cenab-ı Hak, el-Ahir yani dâim, bâki, ebedi ve varlığının sonu olmayandır.
Resûlullah (s.a.v.) Rabbine şu sözlerle dua ederdi:
“Ey her şeyden önce, her şeyin yaratıcısı, her şey yok olduktan sonra da olacak olan! Senden, koruyan, bağışlayan sana iltica edilecek ve bizi kurtaracak bir an niyaz ediyorum.” (Müslim)
Allahu Teala hakkında hem Evvel’dir, hem Âhir’dir demeliyiz. Maddi manevi neyimiz varsa hepsinin O’ndan olduğunu ve bütün işlerin O’na döndürüleceğini ve O’nun huzurunda hesabı görüleceğini düşünerek her türlü işimizi ancak O’na kulluk namına, onun rızasına yapmak gerekir.
Bir işin başlangıcında 37 defa “Yâ Evvel” ism-i şerifi okunursa o iş hayırla ve başarıyla neticelenir.
Her gün 100 defa “Yâ Âhir” ism-i şerifini okuyan kimsenin kalbinden dünya sevgisi çıkar, boş ve yaramaz düşüncelerden kurtulur, Allahu Teala ona hayırlı neticeler nasib eder.
(Feridun Yılmaz Yüceler, Beyaz Sır Allah’ın Güzel İsimleri, s. 103)
(Ali Osman Tatlısu, Esmaü’l-Hüsna Şerhi, s. 190)