Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukâtı toplayan, istediği zaman, istediği yerde toplayan manasına gelir. Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bütün kemal sıfatları toplayan Cenab-ı Hak noksan sıfatlardan münezzehtir. O’nun zatı gibi zatı olan, O’nun sıfatları gibi sıfatı olan, O’nun fiilleri gibi fiili olan yoktur. Cenab-ı Hak Tealâ olacağından hiç şüphe olmayan bir gün olan kıyamette insanları haşr için toplayacaktır.
“Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o, zarar günüdür.” (Teğabûn s.9)
Bu ayette geçen “yevmu’l-cem” kıyamet günüdür. Cenab-ı Hak önceki ve sonraki insan ve cinlerin arasını birleştirdiği, yer ve gök halkını bir araya getirdiği, her kulu ameli ile birleştirdiği, zalimle mazlumu bir araya getirdiği, her bir Peygamberle ümmetini bir araya topladığı taât ehli ile sevabı günahkârlar ile cezaları bir araya getirdiği için kıyamet günü “yevmu’l-cem” diye isimlendirilmiştir.
Cenab-ı Hak kalpler arasında da ülfet temin ederek, kalpler arasında sevgi tohumları yeşerterek onları bir araya getirir.
“Allâh’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz.”(Al-i İmrân s.103) “Ve (Allâh), onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini birleştiremezdin, fakat Allâh, onların aralarını bulup kaynaştırdı.” (Enfal s.63)
O, insanların amellerini ve rızıklarını toplayandır. Küçük büyük hiçbir şeyi terk etmez, hepsinin hesabını bilir. O, ilk ölenden son ölene kadar bütün ölülerin değişen ve değişik bir hal alan bütün parçalarını sonsuz kudreti ve geniş ilmiyle toplayıp bir araya getirendir.
(Ayet ve Hadislerle Esmaül Hüsna Şerhi, s.288-289)