O, ihsanda bulunandır (iyilik yapandır). Her iyilik ve ihsanın ana kaynağı O olduğundan mutlak iyilik sahibi ancak ve ancak O’dur. Rivayete göre Musa (a.s.), Rabbi (c.c.) ile konuştuğu zaman, arşa erişmiş bir adam gördü ve sordu: “Yarabbi, bu kul, bu mevkiye nasıl erişti?” Allah-u Teala izah buyurdu: “Bu kul, kullarıma verdiklerimden ötürü hiç kimseyi kıskanmadı. Üstelik anne babasına son derece iyilik yapardı.” İşte bu, kulun iyiliğidir. Yani kulun iyiliğine verilen bir misaldir.
El-Berr’in bir manası da çok itaatkâr demektir. “El-Berr”, Allah (c.c.)’ya yaklaştıran hayırlı amelleri ve itaati içine almaktadır. Ve razı olunan bütün fiil ve hasletleri ifade etmektedir. Yani bunları yapanlar “el-Berr” olan Cenab-ı Hakk’ın ahlakıyla ahlaklanmış olurlar.
Noksan sıfatlardan münezzeh olan merhamet sahibi, çok ihsanda bulunan Rabbimiz, mü’minlere, içlerinden bir peygamber gönderip, onlara ayetlerini okutması ve onları temizlemesi, onlara kitabı ve hikmeti öğrettirmesi yönüyle ayrıca ihsanda bulunmuştur. Allah (c.c.) mü’minleri ashab-ı yeminden kılarak onlara ihsanda bulundu. Allah (c.c.) , mü’min kullarının kalbine feyiz yoluyla salih amelleri telkin etti. Onların günahlarını affetti. Tevbelerini kabul edip, onları rızıklandırdı.“Böylece Allah, onların geçmişte yaptıkları en kötü hareketleri bile örtecek ve yaptıklarının en güzeline denk olarak mükâfatlarını verecektir.”  (Zümer S. 35-39)
“Ya Berr” ism-i şerifini,  zengin olmak isteyenler, her gün 202 defa okumaya devam etmelidir. Okumaya başladıktan sonra ilerleyen zamanda terkedilmesinde büyük tehlike vardır. Ölünceye kadar okunması gerekir.
Çocuk üzerine 7 defa “Ya Berr” ism-i şerifinin okunması çocuğun korunmasına ve güzel ahlaklı olmasına vesiledir.
Felçli olan bir kimse, her gün 100 defa “Ya Berr” ism-i şerifini okuduğu taktirde eski sıhhatine kavuşur.
(İmâm-ı Gazali, Esmaül Hüsna Şerhi s. 168
               Ali Osman Tatlısu, Esmaül Hüsna Şerhi s. 202, 203)