Allah’ın en güzel isimleri demek olan bu tabirin İstı­lah manası Cenab-ı Hakk’a kendileriyle dua edilen, onun zati, sıfatı ve efali hususiyetlerine verilen isimler­dir.
Esma-i Husna’nın adedi Buhari’de zikredildiğine gö­re 99’dur. “Ebu Hureyre’den: Allah’a has 99 isim vardır ki bu isimleri her kim tamamen okursa cennete girer ” (Tecridi 165 hadis)
Gerçekten Cenab-ı Hakk’a en güzel dua ve onu en güzel tavsif onun en güzel isimleriyledir ki bu hususda Araf Suresi’nin 180. ayetinde mealen “Allah’ın güzel isimleri vardır ki siz ona o isimlerle dua ediniz” buyurulmaktadır.
Kulluğun temelinde ve ibadetlerin özünde Allah’ın isimleri vardır ki bu hususta Hz. Aişe validemiz şöyle dua ettiği rivayet olunur: “Rabbim Esma-i Husna’dan bizim bildiğimiz bilmediğimiz bütün isimlerinle sana müracaat ederim ve her veçhile büyüklerin büyüğü olan isminle sana dua ederim. Her kim sana isminle dua ederse icabet edersin yarab.”
İsmi Azam: Allah’ın en büyük ismi demek olan bu ta­birin hangi isme delalet ettiği kat’i değildir.
Ancak alimlerin çoğu sadece Allah’ın zatına mahsus olan “Allah” ismi şerifinin ismi Azam olabileceğini belirtmişlerse de bu husus yine de kati değildir.
Allah ismi bütün kemal sıfatları kendinde toplayan eksik sıfatlardan uzak olan Cenab-ı Hakk’ın uluhiyet sı­fatlarını da ihtiva eden, aynı zamanda başka hiç bir şeye verilemeyen bir ismi şeriftir.
Yine mutasavvıfların çoğunun kalbi zikirleri de bu isim üzerinedir.