En Kutsal Meslek: Annelik

Günümüzde en popüler konulardan birisi kadınların istihdamının artırılması ve bunu teşvik edici projeler. Burada bir hususa dikkat çekmek gerekir. ‘Çalışan anne’ kavramı ve çalışan anneye bakıcı yardımını içeren projelerle, ‘ev kadını’ olarak tanımlanan milyonlarca kadını rencide edilmiş olmuyor mu?
‘Ev kadını’ olarak tanımlanan hangi kadın ‘çalışan anne’ değildir. Ve hayatın biraz içinde olan aklı, iza’anı, vicdanı olan kişi/yönetici, ‘ev kadını’ tanımlamasındaki kadınların gerçekten ‘çalışan anne’ olduklarını ve annelik görevinden daha ulvi, daha aziz, daha kutsal, daha mübarek bir meslek olmadığını kabul edecektir. Kadınların devlette çalışmasını teşvik edici uygulamalar, batıya benzemek, Anadolu insanının amiyane tabiriyle batıya ve içimizdeki kılıç artığı Bizanslılara yaranmaktan başka bir netice doğurmaz. Bu tür oyunların devlete de, sisteme de, siyasete de, sosyal dokuya da, kardeşliğe de, dayanışmaya da hiç faydası yoktur. Bu tür uygulamalar, açık ara batıdan çok önde olduğumuz aile kurumumuzu zaafa uğratmaktan başka bir işe yaramaz.
Adil devlet, ‘çalışan anneye’ ‘bakıcı yardımı’ yaparken, milyonlarca genç ve ihtiyaçlı anneye bakıcı yardımı yapmamanın adâletsizlik olduğunun farkına varır ve ‘ev kadınlığı’ tanımlamasıyla evinde çocuklarına bakan anneleri rencide etmez, onlara haksızlık yapmaz. Devletine sevdalı olan bu aziz milleti devletinden soğutacak uygulamalardan vazgeçmeli ve batıdan açık ara önde olduğumuz aile kurumunu güçlendirmek amacıyla, kadınlarımızı ‘ev kadını’ olmaya ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı birer anne olarak kendilerinin yetiştirmesine teşvik etmelidir.
(Prof. Seyit Mehmed Şen)