En Faziletli Amel: Namaz

En Faziletli Amel: Namaz. Namaz, dinin direği olup imândan sonra yerine getirilmesi icâp eden ilk emir ve yapılması icâp eden ilk ibâdettir.

Namaz; mükellef yani buluğ çağına gelmiş olan akıllı, kadın-erkek her Müslümana farz-ı ayn’dır. Namazın farz olduğunu inkâr eden kâfir olur.
Namaz, günâh kirlerinden kalbi temizleyip gayb kapılarından girmektir. Namaz, dinin direği olup imândan sonra yerine getirilmesi icâp eden ilk emir ve yapılması icâp eden ilk ibâdettir. Namaz kılınan zaman, Allâh (c.c.)’a münâcât edilen en mühim andır. Namaz, nurların açıldığı ve kılanın üzerine nurların saçıldığı bir ibâdettir. Kendisine “Hangi amel efdaldir?” diye sorulan Peygamberimiz (s.a.v.) “Vaktinde kılınan namazdır” cevabını vermiştir. (Buhârî) “Yedi yaşına gelen çocuklarınıza namaz kılmasını emredin. On yaşına geldiği halde namaz kılmayan çocuklanızı (namazın ehemmiyetini anlamaları için hafifçe, bir yerini incitmeden) dövün” buyurmuştur. (Ebu Davud)
Namazın farz olmasının hikmeti, hem nimetlere şükür hem günâhların affına sebep olmasıdır. Yani her vakitte kılınan namaz o vakitte verilen nimetlere karşı yapılan birer şükür olduğu gibi o arada yapılan günâhların affedilmesine de sebep olur. Peygamberimiz (s.a.v.) “Sizden birinizin evinin önünde bir nehir olsa da her gün günde 5 defa o nehirde yıkansa onda hiç kir kalır mı?” buyurdu. Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.) “Kalmaz” dediklerinde, “İşte 5 vakit namaz da böyledir. Allâh kılınan namazlardan dolayı günâhları affeder” buyurdu. (Buhârî) Ancak, günâhların affedilmesi için namazların ihlâsla kılınması lâzımdır. Çünkü riyakârların, gösteriş için namaz kılanların namazlarına sevâp yoktur. Namaz sadece bedenle yapılan yani herkesin kendisinin yapması gereken bir ibâdettir. Onun için, başkasının yerine namaz kılınamayacağı gibi ücretle de namaz kıldırılamaz.
(Muhammed Alâüddin, El-Hediyyetü’l- Alâiyye, s.123-125)