Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün sahabileriyle birlikte Mekke’ye gidiyorlardı. Cümdan Dağı’nın yanından geçerlerken Hz. Peygam¬ber (s.a.v.) “Yanından geçmekte olduğunuz şu dağ Cümdan Dağı’dır. Müferridler yarışı kazandılar.” buyurdular. Sahabilerin “Ey Allâh’ın Resûlü! Müferridler kimlerdir?” diye sormaları üzerine de, “Allâh (c.c.)’u çok zikredenlerdir.” buyurdular. Hz. Peygam¬ber (s.a.v.), “Ey Allâh’ın Resûlü! Müferridler kimlerdir?” sorusuna şöyle cevap verdiler; “Başlarına ne gelirse gelsin aldırmayacak kadar Allâh (c.c.)’un zikrine dalanlardır. Zikir onların ağır yük-lerini omuzlarından indirir. Böylece bu kişiler kıyâmet günün¬de Allâhü Te‘âlâ’nın huzûruna hafif bir yükle gelirler.” (Müslim, Tirmizî)
Ebû Said el-Hudrî şöyle anlatıyor: Bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.)’e “Kıyâmet gününde, Allâh (c.c.) katında derece bakımından insanların en üstünü kimdir?” diye soruldu. “Allâh (c.c.)’u çok anan¬lardır.” cevabını verdiler. Bunun üzerine ben “Ey Allâh’ın Resûlü! Bunlar Allâh (c.c.) yolunda savaşanlardan da mı üstündürler?” diye sordum. “Allâh (c.c.) yolunda savaşan kişi elindeki kılıcı parça¬lanıncaya ve kendisi de kana boyanıncaya kadar kafirlere ve müşriklere kılıç sallasa, yine de Allâh (c.c.)’u çok ananlar dere¬ce bakımından daha üstündürler.” buyurdular. (Tirmizî)
Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün şöyle buyurdular: “Allâhü Te‘âlâ kıyâmet gününde ‘İnsanlar bugün kerem ehlinin (cömertlerin) kim olduğunu bileceklerdir.’ buyurur. Bunun üzerine sahabiler “Ey Allâh’ın Resûlü! Kerem ehlinden maksat kimlerdir?” diye sordular. Hz. Peygamber (s.a.v.) de: “Allâh’ın anıldığı meclislere devam edenlerdir.” buyurdular. (Terğib c.3 s.63)
Bir gün adamın biri Hz. Peygamber (s.a.v.)’e:
“Ey Allâh’ın Resûlü! İslâm’ın hükümleri çok fazladır. Bunların içerisinden hangisine yapışmamı tavsiye edersiniz?” dedi. Hz. Pey¬gamber (s.a.v.)’de: “Dilin Allâh (c.c.)’yu anmaktan dolayı daima yaş olsun!” (Terğib, c.3 s.54) buyurdular.
Muaz b. Cebel şöyle anlatıyor: Son konuşmamızda Hz. Pey¬gamber (s.a.v.)’e “Ey Allâh’ın Resûlü! Allâhü Te‘âlâ katında amel¬lerin en sevimlisi hangisidir?” diye sordum. “Dilin Allâh (c.c.)’un zikrinden dolayı yaş olduğu halde ölmendir” (Heysemi, c.10 s.74) buyurdular.
(Yusuf Kandehlevi, Hayatü’s-Sahâbe, c.3, s.8-16)