Emir Buhâri hz. şöyle buyuruyor: ‘’Her kim, bu hizb-i
şerîfi sabah okusa, akşama kadar gökten kaza yağmuru
yağsa onun bir kılına zarar gelmeye. Ve akşam okusa yine
sabaha kadar bir kılına zarar gelmeye. Bi iznillahi te‘âlâ 70
melaike onu sabah ve akşam muhâfaza ede. Bu hizbi kim
okuyup, üzerine üflese (nefeslese) o kimseye gerek yer ve
gerekse gök ehlinin zararı dokunsa bana lanet ede. Bu durum
hayatımızda olduğu gibi vefâtımızdan sonrası için de
geçerlidir.
Bu duâ şudur:
Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve
sahbihî ve sellim. Ya uddeti inde şiddeti. Veya ğavsi inde
kurbeti veya hârisî inde külli müsibetî Veya hâfizî inde külli
beliyyetî. Ve sallallâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî
ve sahbihî ve sellem.”
Türkçe Anlamı:
“Allâh’ım! Muhammed (s.a.v.) Efendimiz’in âline ve
ashâbına salât ve selâm eyle. Ey sıkıntı anlarımda destekçim,
Ey kederli anlarımda yardımcım, Ey her musîbette
gözetip kollayanım, Ey her belâ anında koruyucum; Muhammed
(s.a.v.) Efendimiz’in âline ve ashâbına salât ve
selâm eyle.”
Âyete’l Kürsî’nin Fâzileti:
Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki; “Bakara Sûresinde bir
âyet vardır ki Kur’ân âyetlerinin efendisidir. Şeytan
olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar.
(O âyet) Âyet-el Kûrsi’dir.” (Beyhâki) “Her kim farz
namazın arkasında Âyet-el Kûrsi’yi okursa, diğer namaza
kadar Allâh’ın zimmetinde olur.” (Heysemi)
“Her kim Âyet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu
sıkıntılı( kederli) anında okursa Allâh ona yardım
eder.” (Suyûti, Dürrül Mensûr)
(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Dualar, 196.s.)