Ebû Seleme b. Abdulesed, Ebû Ubeyde b. Cerrâh, Osmân b. Maz’un, Ubeyde b. Hâris ve Abdurrahman b. Avf (R.A.E.) ile birlikte, Peygamberimiz (S.A.V.)’in yanına gitmişti.
Peygamberimiz (S.A.V.), onlara, İslâmiyet’i, arz ve teklif etti. İslâm Şerîatlarını bildirdi. Hepsi, aynı sâatte Müslümân oldular.
Bunların Müslümân oluşları, Peygamberimiz (S.A.V.)’in Erkam b. Ebil’ Erkam (R.A.)’ın evinde, halkı, İslâmiyet’e gizlice da’vete başlamasından önce idi.
Ebû Seleme (R.A.), İslâmiyet’ten önce, cahiliye devrinde, Arablar arasında okuma yazma bilenler, pek az bulunduğu sırada, okur yazar Mekkeliler arasında idi.
Ebû Seleme (R.A.), Allâh yolunda Habeş ülkesine yapılan birinci ve ikinci hicrete zevcesiyle birlikte katılmış, Bedir, Uhud savaşlarında bulunmuş Uhud’da yaralanmıştı.
Peygamberimiz (S.A.V.), Uşeyre Gazâsı’na çıkarken, Ebû Seleme (R.A.)’i Medîne’de yerine vekil bırakmıştır.
Ebû Seleme (R.A.), hicretin dördüncü yılında irtihâl ettiği zaman, Peygamberimiz (S.A.V.):
“Allâh’ım! Ebû Seleme’yi yarlığa! O’nun derecesini, hidâyete erenler içinde yükselt! Ey Âlemlerin Rabbi! Bizi de, onu da yarlığa! Allâh’ım! O’nun kabrini genişlet ve kendisine orada bir nûr ihsan et!” diyerek duâ etmişlerdir.
Allâh, ondan razı olsun!
(M. Âsım Köksal (Rh.A.), İslâm Târihi Ansk., C. 3, S. 157-158)